Voordracht voor de Josephine Nefkens Prijs

Kandidaten voor deze prijs kunnen worden voorgedragen door o.a. :

  • Faculteiten der geneeskunde of biomedische wetenschappen of gelijkaardig
  • Academische ziekenhuizen
  • Wetenschappelijke instellingen of gelijkaardig in het Nederlands vakgebied (Nederland/België) georiënteerd op kankeronderzoek
  • Vroegere Laureaat van de Prijs
  • Bestuur van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren

Het bestuur van de Stichting Josephine Nefkens Prijs nodigt u van harte uit, om excellente kankeronderzoekers voor te dragen om in aanmerking te komen voor de Josephine Nefkens Prijs (zie pdf uitnodigingsbrief (253 KB) ). Deze prijs is bij de opening van het Josephine Nefkens Instituut, onderdeel van het Erasmus MC in november 1998, door de heer Ir. Harry Nefkens ingesteld. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een wetenschapper in het Nederlandse taalgebied, die nog minstens 5 jaar actief is in het vakgebied, ongeacht nationaliteit, die excellent werk heeft verricht op het gebied van kankeronderzoek. Aan de prijs is een bedrag verbonden van €100.000,- dat de prijswinnaar naar eigen inzicht voor kankeronderzoek kan inzetten. Een onafhankelijke jury zal uit de voordrachten de winnaar van de vijfde Josephine Nefkens prijs selecteren.  Om in aanmerking te komen voor de prijs zien we graag een bondige motivatie, de belangrijkste publicaties en een CV tegemoet. 

Nominaties dienen schriftelijk te gebeuren door middel van het toesturen van het ingevulde pdf aanmeldingsformulier (371 KB) .

Aanmeldingen voor 2022 zijn gesloten.

✭Criteria Josephine Nefkens Prijs

De beoordeling van de genomineerde kandidaten voor de Josephine Nefkens Prijs door de jury vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

  • De kandidaat moet verbonden zijn aan een Nederlandstalige academische instelling (of een gelijkwaardige instelling) ongeacht nationaliteit, nog minstens 5 jaar actief zijn in het vakgebied en nog minstens 5 jaar verbonden zijn aan een Nederlandstalige academische instelling (of een gelijkwaardige instelling).
  • De kandidaat moet bewezen hebben/ in staat te zijn haar/zijn bevindingen en de relevantie daarvan voor de patiënt met kanker goed over het voetlicht te brengen bij het algemene publiek.
  • De kandidaat heeft een unieke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het innovatief, gedurfd en baanbrekende kankeronderzoek ongeacht de aard van het onderzoek (b.v. fundamenteel, translationeel, klinisch, epidemiologisch of psychosociaal onderzoek). Internationale wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies kunnen in overweging worden genomen maar zijn geen criteria op zich.
  • Er is een voorkeur voor kandidaten die “mid-career” zijn.