De Stichting Josephine Nefkens Prijs is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met fiscaal nummer 816053340.